Skip Navigation

Student Assembly

Members-at-Large

The Student Assembly’s members-at-large for 2020-2021 include:

 • Prativa Baral
 • Elvar Bjarkason
 • Gabby Headrick
 • Reham Aljumaah
 • Sakshi Tewari
 • Sharon Patray
 • Cassondra Randolph
 • Malavika Meloth Jayaram
 • Opeoluwa Adewale Fasoro
 • Anushruti Gupta
 • Tim Lee
 • Jayati Sharma
 • Maddie Taylor
 • Kristine Spike
 • Lori Niehaus
 • Humoud Aljalahma
 • Amelia Gabler
 • Shutong Du
 • Adory Khandaker
 • John Valdrighi